Salgsbetingelser

Tjenestens omfang

Kobuk AS (selger) tilbyr tjenesten kun til personer over 18 år med adresse i Norge (kjøper), og hvor leveringsadressen er i Norge. Tjenesten dekker ikke Svalbard og Jan Mayen.

Informasjon

Selger tilstreber å gi besøkende og kjøper så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Selger tar imidlertid forbehold om at feil kan forekomme, noe som kan innebære at selger ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i nettbutikk, via markedsføring eller på annen måte. 

Bilder brukt på nettsidene er illustrative og kan avvike fra varens faktiske utseende.

Bindende bestilling

Enhver ordre som registreres er bindende mellom kjøper og selger.

Selger forbeholder retten til å kansellere kjøpers bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil kjøper få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva selger kan tilby i stedet. Kjøper vil få muligheten til å akseptere selgers nye tilbud med de endringer selger angir i forhold til kjøpers bestilling, eller kansellere bestillingen.

Priser og sendingsutgifter

Alle priser er oppgitt i norske kroner og er inklusive merverdiavgift, med mindre annet uttrykkelig er nevnt.

Priser og betingelser kan endres uten forvarsel, men ikke på inngåtte ordrer.

Alle varer er priset uten frakt. Frakt påløper i tillegg, og kostnaden bæres av kjøper.

Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m.

Betaling og kjøp på faktura

Kjøpesummen kan etter kjøpers eget valg gjøres opp gjennom

  1. Kjøp nå - betal om 14 dager med Klarna konto, se detaljer ved faktura kjøp hos Klarna
  2. Kjøp nå med delbetaling med Klarna konto, hvor minste månedsbeløp er kr 95, se detaljer om delbetaling hos Klarna
  3. Forhåndsbetaling via bank til Kobuks konto som oppgis i ordreprosessen. 

Generelle betingelser om Klarna konto finner du på https://online.klarna.com/pdf/account_terms_NO.pdf. Informasjon om Klarna finner du på http://klarna.no.

Eiendomsrett

Alle varer vil forbli selgers eiendom inntil ordrens pålydende beløp er fullt betalt.

Levering

Normalt betjenes ordrer innen 2 virkedager etter mottak av betaling. Dersom betaling foretas på faktura eller delbetaling via Klarna, se "Betaling og kjøp på faktura", så sendes ordren innen 2 virkedager etter bestilling.

Dersom ordren ikke kan leveres innen rimelig frist, vil selger umiddelbart gi tilbakemelding til kjøper.

Etter at kjøper har mottatt produktene, bør kjøper, uten opphold, undersøke om leveransen er i samsvar med ordren, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler.

Uavhentede forsendelser

Ved uavhentede forsendelser og manglende tilstedeværelse som medfører retur av transportør, vil kjøper bli ilagt et ekspedisjonsgebyr på kr 250 , samt fraktkostnader og gebyrer fra selgers logistikkpartnere for utsendelse og retur (fra selger til kjøper og fra kjøper til selger), for å dekke selgers kostnader i forbindelse med brudd på avtale som ikke omfattes av forhåndsavtalt retur innen rammen av Angrerettloven. Kjøper bærer dessuten det fulle ansvar og alle øvrige omkostninger som måtte kunne oppstå.

Dersom ordren er forhåndsbetalt, vil ekspedisjonsgebyret, fraktkostnadene og eventuelt øvrige  omkostninger trekkes fra beløpet som kunden har tilgode. Dersom betaling foretas på faktura eller delbetaling via Klarna, se "Betaling og kjøp på faktura", så vil ekspedisjonsgebyr samt fraktkostnader for utsendelse og retur belastes via Klarna. 

Angrefrist og forbrukervern

Alt salg reguleres av Norges lover, jfr lovtekster i Lovdata. Ved salg til forbrukere gjelder spesielt kjøpsloven og lov om opplysningsplikt og angrerett m.v. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (angrerettloven).

Angrerettloven gir kjøper anledning til å heve avtalen innen 14 dager etter mottak ved å gi melding til selgeren. Denne retten gjelder ikke dersom varene ikke kan leveres tilbake i samme stand og mengde, og beskadigelsen skyldes uaktsomhet eller manglende omsorg fra kjøpers side. I tillegg gjelder ikke angreretten for varer der selve leveringen har medført at de ikke kan leveres tilbake, eller for varer som raskt forringes fysisk. Merk at hundefor og kattefor hvor emballasjen er åpnet eller vesentlig skadet ikke kan returneres.

Melding om heving av avtale i henhold til Angrerettloven skal sendes skriflig til selger, og skal inneholde referanse til ordre/faktura. Selger vil da opprette en skriftlig returbekreftelse som kjøper skal vedlegge returen. Denne gir informasjon fra selger til kjøper om hvordan produktene skal returneres. Ønsker du å benytte angreretten på produkter som er sendt ut, men ikke mottatt, så er det ikke tillatt å la være å hente/motta disse fra transportør med mindre annet er avtalt skriftlig, se punktet "Uavhentede forsendelser".

Ved bruk av angreretten bærer kjøper kostnadene ved frakt og gebyrer for utsendelse og returkostnadene (inkludert returfrakt og ekspedisjonsgebyrer til selgers lagerpartnere). Kjøper plikter å returnere varene til selger på avtalt måte og innen 5 virkedager etter returmelding fra kjøper til selger selger om heving av avtale, se detaljer nedenfor under "Mangler og retur".

Ved bruk av angrerett vil alle kostnadene trekkes fra kjøpers forhåndsinnbetaling ved tilbakebetaling. Dersom betaling foretas på faktura eller delbetaling via Klarna, se "Betaling og kjøp på faktura", så vil selgers kostnader for utsendelse og retur belastes via Klarna. 

Mangler og retur

Eventuelle mangler i antall og/eller skader ved mottak må opplyses til transportør ved mottak. Mangler i antall og/eller skader ved mottak må også påføres fraktbrev eller annen forsendelsesdokumentasjon ved mottak, ellers kan ikke selger stå ansvarlig.

Hvis skaden ikke er synlig utvendig, men først oppdages ved utpakking, skal selger og transportør umiddelbart underrettes.

Øvrige mangler som vedrører varens kvalitet må rapporteres umiddelbart, og senest innen 8 dager etter mottak.

Dersom betingelsene over ikke etterfølges bortfaller retten til reklamasjon.

Ved mangler forbeholder selger seg retten å velge mellom etterlevering eller kreditering av kjøpssum.

Retur av varer kan kun skje etter samtykke fra selger, og skal merkes med eventuelt returnummer som oppgis. Retur forutsetter at varen er upriset, uåpnet/ubrukt og i original emballasje. Returkostnadene bæres av kjøper med mindre vesentlige mangler foreligger. Kjøper plikter å returnere varene i henhold til selgers returbekreftelse og innen 5 virkedager etter mottak av denne.

Dersom varer returneres uten samtykke fra selger før returbekreftelse fra selger foreligger, bærer kjøper det fulle ansvar og alle omkostninger.

Tvister og lovvalg

Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som angår der i omtalte og der av følgende rettsforhold, hører inn under de ordinære domstoler, med Aust-Agder tingrett som verneting.

Eventuell avtale mellom kjøper og Klarna reguleres av Klarnas gjeldende betingelser, se "Betaling og kjøp på faktura". 

Ansvarlig bedrift (selger)

Kobuk AS
Turveien 11
4879 Grimstad

Org.nr. NO 971 191 635 mva