Copyright

Kobuk AS har opphavsrettigheter eller andre immaterielle rettigheter (copyright) til materialet som er tilgjengelig på nettstedet, med mindre annet er særskilt avtalt.

Hvis materialet lider av feil eller er i strid med norsk rett, har Kobuk AS rett til å endre og/eller fjerne dette materialet umiddelbart.

Du aksepterer Kobuks copyright og forstår at du kan benytte materialet som er publisert på nettstedet kun til privat bruk, herunder lese, og ta en utskrift av dette materialet.

Det er ikke tillatt å kopiere eller publisere videre tekster, bilder eller annet materiale på nettstedet (copyright-beskyttet) uten etter samtykke fra rettighetshaverne eller med hjemmel i lov.